Επικοινωνία

Ταχ. Δ/νση :  Αγίου Νικολάου 4

Ταχ. Κωδ.   :  53200 Αμύνταιο

Τηλέφωνα  :  2386022683, 2386023237, 2386302036

E-mail :  mail@lyk-amynt.flo.sch.gr

Πληροφορίες : Μπούτσκου Παναγιώτα