Ενημέρωση Γονέων

 

 

Διοικητικό Συμβούλιο 2023-2024 

Συλλόγου Γονέων & Κηδεμόνων

 του Γενικού Λυκείου Αμυνταίου

Πρόεδρος: 

Αντιπρόεδρος:  

Ταμίας: 

Γ. Γραμματέας: 

Μέλος:   

Αναπληρωματικά μέλη είναι οι: