Διεύθυνση Σχολείου

Διευθύντρια: Μπούτσκου Παναγιώτα ΠΕ 03 (Μαθηματικός)

Υποδιευθυντής: Νεραντζάκης Χαράλαμπος ΠΕ 01 (Θεολόγος)