Ανακοινώσεις Γενικά

Οδηγίες και Υπεύθυνες Δηλώσεις Γονέων/Κηδεμόνων για την εγγραφή μαθητών/τριών στο ΓΕΛ Αμυνταίου το σχ.έτος 2024-2025

Προετοιμασία για την έναρξη λειτουργίας της εφαρμογής e-εγγραφές για το σχολικό έτος 2024-2025

  1. Οδηγίες για τη συμπλήρωση των Υπεύθυνων Δηλώσεων

  2. Υπεύθυνη Δήλωση Κηδεμόνα (e-eggrafes)

  3. Υπεύθυνη Δήλωση Έτερου Κηδεμόνα