Ανακοινώσεις Γενικά

Διαβίβαση Πρόσκληση- Επιλογής- Κατανομής Στρατιωτικού Προσωπικού (Κατάθεση Δελτίου Απογραφής γεννηθέντων το έτος 2006)

Διαβίβαση Πρόσκλησης-Επιλογής-Κατανομής Στρατιωτικού Προσωπικού – Κατάθεση Δελτίου Απογραφής γεννηθέντων το έτος 2006. Οδηγίες Κατάθεσης Δελτίου Απογραφής Στρατεύσιμων...
Διαβάστε περισσότερα
Ανακοινώσεις Λειτουργία Σχολείου

Υποβολή Αίτησης-Δήλωσης για συμμετοχή στις Πανελλαδικές Εξετάσεις ΓΕΛ έτους 2024 (μαθητές ή απόφοιτοι) – Υποβολή Αίτησης-Υπεύθυνης δήλωσης για τα 5 Μουσικά Τμήματα

Γενικές Πληροφορίες-Έκδοση 1.pdf Αίτηση – Δήλωση ΓΕΛ Υποψήφιος 2024.pdf Αρχείο Οδηγίες Α-Δ ΓΕΛ 2024.pdf Πίνακας Πανελλαδικές Εξετάσεις ΓΕΛ 2024.pdf Αίτηση-Υπεύθυνη Δήλωση ΓΕΛ για 5 ΜΟΥΣΙΚΑ 2024.pdf Κατάλογος Μουσικών Οργάνων...
Διαβάστε περισσότερα